Bruksvallarnas kfo

Destination: Härjedalens kommun, Bruksvallarna

Bruksvallarnas kfo ligger i Bruksvallarna i västra Härjedalen. Området nås söderifrån via Särna, österifrån via Sveg, norrifrån via Åsarna-Vemdalen-Hede.

Fiskemiljö inom Bruksvallarnas kfo

Inom Bruksvallarnas kfo finns i huvudsak fjällbjörkskogsmiljö, men även rent kalfjäll.

För familjer rekommenderas Ljusnans nedre del, Mittåns övre del, Messmörtjärn samt tjärnarna väster Mittådalsvägen.

Den fjällvane rekommenderas Ljusnans övre del, Ljusnetjärn.

Den som kan smyga bra bör göra ett försök i Mittåns mellersta del där det står fina öringar invid åns videbevuxna strandkanter. Prova gärna där bäckar rinner ut i ån. Månserstjärnen hyser rejäla rödingar.

Fisketider för Bruksvallarnas kfo

Bra fiske i Ljusnan och Mittån när vårfloden sjunkit undan (omkring midsommar) ända fram till augusti månads utgång.

I tjärnarna brukar fisket komma igång omkring midsommar då vattentemperaturen stiger och insektslivet ökar.

Pimpelfisket ger bästa resultat strax efter isläggningen och på vårvintern.

Fisketips för Bruksvallarnas kfo

I Ljusnan och Mittån bra fiske fr o m midsommar. Särskilt längs Mittåns sträcka, ungefär 3 km uppströms Mittådalen, är det bra flugfiske. Europatolvan, små svarta torrflugor, myror, harörenymf med guldskalle, även små spinnare och skeddrag (typ toby) brukar vara bra.

Små spinnare i tjärnarna (gärna svarta) och små skeddrag, typ toby. Prova gärna bottenmete. Torrfluga och nymfer (guldribbat haröra).

Tillgänglighet inom Bruksvallarnas kfo

Messmörtjärn och Ljusnan är lättåtkomliga med bilväg strax intill vattnet. Till Mittåns övre del tar man sig på avgiftbelagd väg mot Mittåkläppen. Fråga gärna vid fäbodvallarna.

Detta område omfattas av Fiskepasset i Funäsdalsfjällen. I Funäsfjällen finns sju olika områden för fiske, fiskekort för en enstaka dag köper du på ICA Stigmyhrs i Bruksvallarna eller turistbyrån i Funäsdalen. Ska du fiska fler dagar är Fiskepasset att rekommendera.

Drömfiske Jämtland Härjedalen

Drömfiske Jämtland Härjedalen är ett välkänt begrepp för många sportfiskare.

De fiskevårdsområden som ingår tar ansvar för sina fiskevatten och anläggningarna håller den standard man kan förvänta sig av ett riktigt Drömfiske.

Drömfiske Jämtland Härjedalen innebär att du garanteras att det i varje specifikt fiskevatten utövas en aktiv fiske-/beståndsvård vilket borgar för ett långsiktigt hållbart fiske med god kvalité. I anslutning till de vatten som ingår i Drömfiske Jämtland Härjedalen finns guider, fiskeinformation och möjlighet att köpa fiskekort. De guider, boendeanläggningar och annan kringservice som ingår i Drömfiske har särskilda krav på sig när det gäller kunskap och service för att din fiskeupplevelse ska bli den allra bästa.

Kontakt

Hitta hit

Drömfisketur. Foto Mikael Julander
Foto Bruksvallarnas kfo