Övre Ammeråns fvo

Destination: Ragunda kommun, Ragundadalen, Skyttmon

Övre Ammeråns fvo omfattar ca 15 km av Ammeråns huvudgren. I övre delen av området är Ammerån i huvudsak lugnt flytande och vidgar sig till flera fjärdar och större sel. I nedre delen smalnar älven och bildar flera strömmar och forssträckor. Här finns ädelfisk i strömmande vatten, rofyllda sjöar och tjärnar. Flottarstigen följer ån mellan Selet och Boberg med fina fall, grillplats, vildmarksstuga med el, tjärn med båt osv. Arter: Öring, röding, harr, gädda och abborre.

Väg 87 från Hammarstrand till Ammer, därefter väg 344 till Skyttmon. Från Östersund väg 45, avtagsväg innan Hammerdal till väg 344 mot Skyttmon.

Fiskemiljö inom Övre Ammeråns fvo

Området omfattar ca 15 km av Ammeråns huvudgren. I övre delen av området är Ammerån i huvudsak lugnt flytande och vidgar sig till flera fjärdar och större sel. I nedre delen smalnar älven och bildar flera strömmar och forssträckor. De största sjöarna är Mårdsjön, Storblekvattnet, Öravattnet samt Östra och Västra Rönningssjön. I Öravattnet finns öring, röding och fin abborre. Laxsjön är ett annat alternativ med fint fiske på grov gädda och sik.

Fisketider och fisketips för Övre Ammeråns fvo

Bra strömfiske efter öring och harr i Ammerån från midsommar (efter vårfloden) till slutet av augusti. Harrfisket är tillåtet under sept-okt. I Öravattnet är fiske efter öring och röding från båt spännande från islossningen och framåt. Bra vinterfiske på Ammeråns sel, i Öravattnet och flera tjärnar. Om torrflugefisket inte satt igång när ni besöker ån så kan Indalsälven veckan efter midsommar och framåt erbjuda ett kanontorrflugefiske. Då är det också fint torrflugefiske efter öring och röding i skogstjärnarna. I Ö och V Rönningsjöarna finns stor abborre. Bara en tidsfråga innan den första 3-kilos abborren fångas.

Tillgänglighet inom Övre Ammeråns fvo

Området är skyltat. Vindskydd finns. Körväg till forsar och sjöar.

I Övre Ammeråns FVO, vid Skyttmon finns fiskeservice som boende servering m.m. Båtuthyrning i Öravattnet.

Fiskekort säljs bl.a i Öravattnet och Skyttmon.

 

Drömfiske Jämtland Härjedalen

Drömfiske Jämtland Härjedalen är ett välkänt begrepp för många sportfiskare.

De fiskevårdsområden som ingår tar ansvar för sina fiskevatten och anläggningarna håller den standard man kan förvänta sig av ett riktigt Drömfiske.

Drömfiske Jämtland Härjedalen innebär att du garanteras att det i varje specifikt fiskevatten utövas en aktiv fiske-/beståndsvård vilket borgar för ett långsiktigt hållbart fiske med god kvalité. I anslutning till de vatten som ingår i Drömfiske Jämtland Härjedalen finns guider, fiskeinformation och möjlighet att köpa fiskekort. De guider, boendeanläggningar och annan kringservice som ingår i Drömfiske har särskilda krav på sig när det gäller kunskap och service för att din fiskeupplevelse ska bli den allra bästa.

Kläckningen har startat. Foto Kenneth Einars

Kontakt

Hitta hit

Fiske i den femte årstiden. Foto Övre Ammeråns fvo
Foto Övre Ammeråns fvo