Sportfiske på renbetesfjäll

Vill du fiska i fjällen? För att fisket ska vara långsiktigt hållbart finns olika fiskeregler och lokala fiskebestämmelser som du behöver hålla dig till.

Länsstyrelsen förvaltar och vårdar fiskbestånden i statens vatten ovan odlingsgränsen. Vi arbetar för livskraftiga bestånd, en långsiktig och hållbar fiskerinäring samt ett rikt och varierat sport- och fritidsfiske.

Fiskeregler och andra bestämmelser

Allt fiske ovan odlingsgränsen ska vara långsiktigt hållbart. Av den anledningen finns det både generella fiskeregler som gäller över stora områden och lokalt anpassade fiskebestämmelser.

I vissa områden måste du som fiskare rapportera dina fångster. Fångstrapporterna används som underlag när Länsstyrelsen anpassar fiskeregler efter de lokala förutsättningarna.

Regler för sportfiske i Jämtlands län:

·    Sportfiske är tillåtet i alla de vatten och under de tider som anges i Fjällfiskeguiden.

·    Du anger vilka vatten du preliminärt avser besöka men kan åka till andra upplåtna vatten ifall du ändrar dig.

·    Med sportfiske menas krokfiske med ett spö fört från hand. Därmed är trolling inte tillåtet om inte annat särskilt anges.

·    Under isfri tid får fiske endast bedrivas från land om inte annat anges. Därmed är flytring, kanot med mera endast tilltåtet där båtfiske är tillåtet.

·    Fisketillståndet är personligt och kan inte överlåtas till annan.

·    Fisketillstånd gäller även för medföljande ungdom under 16 år.

·    Rom eller levande fisk får inte användas som bete vid fiske eller i annat sammanhang.

·    I strömmande vatten gäller fönsteruttag och endast fisk inom storleksintervallet 30–40 cm får tas upp.

Fiskekort

Köp fiskekort för statens vatten ovan odlingsgränsen i förvaltningssystemet NatureIT.

Källa: Länsstyrelsen Jämtlands län

Foto Drömfiske Jämtland Härjedalen