Hån Vemdalens fvo

Destination: Härjedalens kommun, Vemdalen

Hån Vemdalens fvo sträcker sig från byn Vemhån i söder till Henvålen i norr, med Jämtlandsgränsen i öster till älven Ljusnan i väster. Vemhån, Björnrike, Vemdalen och Vemdalsskalet som turistintensiva orter med god allmän service för turism.

Fiskemiljö inom Hån Vemdalens fvo

För strömfiskaren finns det tre älvar, Veman, Ljusnan och Aloppan.

Veman är ett unikt oreglerat vattendrag som är dalgångens pulsåder och på långa sträckor lätt åtkomlig från bilväg. Veman erbjuder ett utmärkt och välrenommerat strömfiske efter harr.

Ljusnan i väster har ett mycket fint fiske av öring och harr, men också gädda, abborre och sik.

Aloppan är en spännande och vacker vildmarkså uppe på fjällhedarna i norra delen av området och som du endast når med tuff vandring och har både harr och öring men även gädda som tar sig ut i ån från Håsjön.

I området finns många bäckar som lämpar sig för mete efter öring.

Fisketider och fisketips för Hån Vemdalens fvo

Veman, som gett namn åt dalgången, är ett unikt oreglerat vattendrag som är dalgångens pulsåder och på långa sträckor lättåtkomlig från bilväg. Många är de bäckar som förser Veman med friskt vatten från höjderna på båda sidor och där harr och öring har sina lekplatser. Veman erbjuder ett utmärkt strömfiske efter harr och öring. Knåpen och Borrströmmen är kanske de mest berömda sträckorna, liksom Sälströmmen där catch and release gäller.

Put and take: Vi vill även rekommendera sju tjärnar med utplanterad ädelfisk;

Storvåndtjärn, Bergtjärn, Rundstenstjärn, Hanakamtjärn, Järpbäcksdammen, Varggranstjärn och Oxsjön.

Vid våra put & takevatten kan du lösa SMS-fiskekort med din mobiltelefon. Läs informationsskyltar vid respektive fiskevatten.

Tillgänglighet inom Hån Vemdalens fvo

Området är väl skyltat där vägar och stigar finns till de flesta vatten. Området är också väl försörjt med vindskydd/eldstäder vid de flesta fiskevatten.

Vintertid plogas bilväg till flera sjöar och tjärnar, resten kan du nå med skoter.

Hån Vemdalens fvo har bra samarbete med våra intill liggande fiskevårdsområden vilket ytterligare breddar de möjligheter du har till en bra fiskeupplevelse.

Fiskekort finns att köpa online på iFiske.

 

Drömfiske Jämtland Härjedalen

Drömfiske Jämtland Härjedalen är ett välkänt begrepp för många sportfiskare.

De fiskevårdsområden som ingår tar ansvar för sina fiskevatten och anläggningarna håller den standard man kan förvänta sig av ett riktigt Drömfiske.

Drömfiske Jämtland Härjedalen innebär att du garanteras att det i varje specifikt fiskevatten utövas en aktiv fiske-/beståndsvård vilket borgar för ett långsiktigt hållbart fiske med god kvalité. I anslutning till de vatten som ingår i Drömfiske Jämtland Härjedalen finns guider, fiskeinformation och möjlighet att köpa fiskekort. De guider, boendeanläggningar och annan kringservice som ingår i Drömfiske har särskilda krav på sig när det gäller kunskap och service för att din fiskeupplevelse ska bli den allra bästa.

Kontakt

Hitta hit

Fiske vid fjällets kant. Foto Hån-Vemdalens fvo