Långå fvo

Destination: Härjedalens kommun, Funäsfjällen, Långå

Långå fvo – 300 år med vårdat fiske! Området ligger mitt i Härjedalen och bjuder på ett omväxlande fiske av mycket god kvalitet med naturliga bestånd av ädelfisk som öring, röding, harr och sik. Naturligtvis finns även gädda, abborre och regnbåge. Grundsjörödingen är en rikskänd raritet.

Fiskemiljö inom Långå fvo

Området omfattar fem kvadratmil fjällnära natur, vildmark och kulturlandskap med 50 sjöar och tjärnar, närmare hälften med röding, 45 km strömfiske bl a kända Mittån och Anån, Långå-Ljusnan, känd för öring, harr, sik och gädda, lätt nåbara vatten, vissa är öppna hela året, barnen har egen öringtjärn, vindskydd, rastplatser, toa, båtar, skyltade vägar och bra boende och service.

Karta över området >

Fisketider och fisketips för Långå fvo

Öring, röding, harr och sik kallas Långåfiskets fyra stora – the big four. Alla är ursprungliga och populära sportfiskar. Det är unikt att man på vissa platser kan träffa på alla fyra. Att fiska efter öring, röding och harr är en speciell och stor upplevelse. Det gäller alltifrån små bäcköringar till öring över 8 kilo (Långå-Ljusnan juni 2015).

Grundsjörödingen hör till storrödingarna, släkt med rödingen i Vättern, och kom något senare än fjällrödingen. Harren är Härjedalens landskapsfisk och mycket uppskattad. ”Ljusnan och Långåfisket är för sikflugfiskarna vad Emån är för havsöringfiskarna”  skrev Lasse Hallberg, i FiN nr 2/2013. Citatet talar för sig själv.

Abborrfisket är inledningen till ett livslångt fiskeintresse och är populärt året runt, liksom gäddfisket som ökat kraftigt. Abborre finns i många av vattnen och det planeras särskilda åtgärder för att öka tillgången på abborre i vissa vatten.

Gäddan har god kvalité och är mer och mer uppskattad som sportfisk. I Långå-Ljusnan med dess sel och sjöar finns intressant och spännande gäddfiske.

Tillgänglighet inom Långå fvo

Vindskydd, rastplatser, torrtoa, båtar, skyltade vägar och information.

Här köper du fiskekort i området samt online på iFiske och Fiskekort.se

 

Drömfiske Jämtland Härjedalen

Drömfiske Jämtland Härjedalen är ett välkänt begrepp för många sportfiskare.

De fiskevårdsområden som ingår tar ansvar för sina fiskevatten och anläggningarna håller den standard man kan förvänta sig av ett riktigt Drömfiske.

Drömfiske Jämtland Härjedalen innebär att du garanteras att det i varje specifikt fiskevatten utövas en aktiv fiske-/beståndsvård vilket borgar för ett långsiktigt hållbart fiske med god kvalité. I anslutning till de vatten som ingår i Drömfiske Jämtland Härjedalen finns guider, fiskeinformation och möjlighet att köpa fiskekort. De guider, boendeanläggningar och annan kringservice som ingår i Drömfiske har särskilda krav på sig när det gäller kunskap och service för att din fiskeupplevelse ska bli den allra bästa.

Kontakt

Logga Långå fvo

Hitta hit


Grundsjöröding, skyddsvärd art i Långåfisket. Foto Långå fvo